CONDUCT YDELSER

Står du med en IT-løsning, som ikke understøtter din virksomhed godt nok?
Dette kan fx skyldes dårlig drift eller forkert funktionalitet. Men det kan også skyldes, at ledelseshåndteringen omkring IT er mangelfuld, eller at der ikke er den rette handlemåde i relation til IT-løsningen og opgaveudførelsen.

CONDUCT YOUR BUSINESS handler om at se på samspillet imellem ledelse, handlemåde og IT.  Man kan ikke nøjes med at optimere på udvalgte dele af denne treenighed i forsøget på at skabe bedre resultater, – man må anskue det i en sammenhæng.

PastedGraphic-2

Ledelse
At lede en virksomhed, som har en høj grad af digitalisering, kræver fokus på den hastige udvikling, som virksomheden er underlagt. Lederen skal skabe sammenhæng mellem sin forretningsstrategi og sin IT-strategi. Lederen skal sikre værdiskabelsen i forhold til IT for at udnytte potentialet bedst muligt. At skabe denne sammenhæng og sikre denne værdiskabelse kræver en leder, der er bevidst om sin tænkning, tilgang og metode.

Handlemåde
For at løfte virksomhedens resultater gennem øget digitalisering kræver det veldefinerede standardprocesser, og at enhver medarbejder kender sin rolle og sit ansvar og har de rette kompetencer. For at nå i mål med dette skal lederen sikre den rette implementering og skabe en kultur, som bidrager til en positiv udvikling af virksomheden.

IT
For at kunne udnytte IT-løsningen bedst muligt kræver det høje oppetider, høj stabilitet og hurtig afvikling. At have en god IT-løsning betyder, at man med en simpel arkitektur hurtigt kan udføre løbende vedligeholdelse og forbedringer. Endelig vil en IT-løsning understøtte virksomheden bedst muligt, hvis den i anvendelsen opleves enkel og nem, fordi man derved har den rette funktionalitet.  Alt dette tilsammen vil være det rigtige fundament for at skabe virksomhedens bedste resultater.

Conduct your business handler om at have fokus på ledelse, på handlemåde og IT i et samspil.

Conduct your business er også en bestemt metode at gøre dette på. Denne metode har CONDUCT udviklet i et praktisk samarbejde med kunderne.

Du er velkommen til at kontakte CONDUCT, hvis du vil vide mere om metoden og/eller se et praktisk eksempel på en kundecase. Du kan også få et konkret bud på en ydelse til lige netop din virksomhed.